PRIVACYBELEID

Toepasselijkheid

Deze Privacyverklaring van HikedAway is van kracht voor de verzameling, het gebruik en andere vormen van verwerking van persoonsgegevens door HikedAway in verband met onze dienstverlening, merkproducten en deze website. Door het gebruik van deze website erken je en ga je akkoord met de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

HikedAway is de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor alle verzameling en alle verwerking van jouw persoonsgegevens in verband met de merkproducten, diensten en deze website. We zijn toegewijd aan het respecteren en beschermen van je privacy en de veiligheid van de persoonsgegevens die je met ons deelt.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Welke gegevens we exact verzamelen, is afhankelijk van hoe je gebruik maakt van deze website. Over het algemeen verzamelen en gebruiken wij twee categorieën gegevens:

Gegevens die je verstrekt
Dit zijn de gegevens die je zelf invoert wanneer je onze website bezoekt. Deze gegevens bevatten bijvoorbeeld je naam, adres, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, geboortedatum, producten die je gekocht hebt, de account naam en wachtwoorden die je aanmaakt, bankgegevens voor het betalen van de producten etc.

Metadata
Dit zijn gegevens die worden verzameld of automatisch worden gegenereerd terwijl je de website gebruikt. Metadata wordt vaak verzameld of gegenereerd wanneer je een computerapparaat gebruikt of wanneer je gegevens verzendt via een computernetwerk, zoals het internet.

Hoe verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

We verzamelen op verschillende plekken en manieren je persoonsgegevens. Dit doen we o.a. wanneer je de volgende activiteiten verricht op onze website: abonneren op de nieuwsbrief, contactformulier invullen, account aanmaken, producten kopen en bezoeken van de website (cookies).

Als je ervoor kiest om je persoonsgegevens te registreren op een van bovenstaande manieren en expliciet toestemming verleent of onze websites bezoekt en de cookies accepteert, autoriseer je HikedAway eom je persoonsgegevens te verzamelen, op te slaan, te gebruiken, te openbaren voor wettelijke doeleinden en anderszins te verwerken in overeenstemming met de hierboven beschreven doeleinden.

Als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het recht om die weer in te trekken, wanneer je maar wilt.

Hoelang bewaren we je gegevens?

We zullen persoonsgegevens zo lang bewaren als dat nodig of toegestaan is binnen het kader van de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden en in overeenstemming met het toepasselijk recht.

Tot de criteria die worden gebruikt om onze opslagtermijn te bepalen behoren:

  • De duur van de tijd waarin we een lopende relatie met je hebben en de diensten aan jou leveren (bijvoorbeeld, zolang als jij een account bij ons hebt of gebruik blijft maken van onze diensten).
  • Of er een wettelijke verplichting bestaat waaraan wij moeten voldoen (bepaalde wetten vereisen bijvoorbeeld dat wij onze transacties gedurende een bepaalde tijd bewaren voordat wij deze kunnen verwijderen); of
  • Of bewaren wenselijk is gezien onze juridische positie (zoals ten aanzien van verjaringstermijnen, geschillen of onderzoeken door verordenende instanties).

Cookies

Als je onze website en communicatiediensten (zoals e-mail) bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken om je een betere, snellere en veiligere browserervaring te bieden.

Je rechten

Indien jij je door ons verwerkte persoonsgegevens wilt herzien, corrigeren, bijwerken, beperken of verwijderen, bezwaar wilt maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, of als je een elektronische kopie van je persoonsgegevens wilt ontvangen om die aan een ander bedrijf door te geven (voor zover dit recht op gegevensoverdracht door de toepasselijke wetgeving aan jou wordt verstrekt), kun je contact met ons opnemen via info@hikedaway.com. We zullen conform het toepasselijke recht op je verzoek reageren.

Wij verzoeken je in je aanvraag zo duidelijk mogelijk te beschrijven op welke persoonsgegevens je verzoek betrekking heeft. Voor je veiligheid zullen wij alleen aanvragen behandelen met betrekking tot de persoonsgegevens die bij het specifieke e-mailadres horen die je gebruikt om ons je verzoek te sturen, en we kunnen je vragen om verificatie van jouw identiteit voordat wij aan je verzoek voldoen. We zullen proberen zo snel als redelijkerwijs uitvoerbaar aan jouw verzoek te voldoen, en in elk geval binnen de wettelijk vereiste termijnen.

Beleidswijzigingen

We kunnen deze Privacyverklaring van HikedAway van tijd tot tijd wijzigen. We zullen je informeren over wijzigingen in onze Privacyverklaring maar raden je ook aan om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Deze Privacyverklaring werd op 20 Januari 2023 voor het laatst aangepast.